Steroidmetabolitter

10 Skønt dette i princippet er en alternativ fremgangsmåde til fremstilling af de aminosubstituerede steroider med formel XI ifølge opfindelsen, er det i praksis en uønskelig fremgangsmåde sammenlignet med den foretrukne fremgangsmåde med omsætning af den C-terminale halogen-, tosyl- eller 15 mesylanaloge, som svarer til steroiddelen i de ønskede, aminosubstituerede steroider med formel XI, med den amin, som svarer til amindelen i de ønskede, aminosubstituerede steroider med formel IX, som det er indlysende for fagfolk på området, med undtagelse af estrene af lla-hydroxysteroi-20 derne, se eksemplerne 28, 31 og 32.

Melatoninsyntesen styres af lyseksponering hos mennesket og 10 andre pattedyr og produceres først og fremmest om natten i mørke af dens kogleendokrine kilde. Melatoninsyntesen controlled by light exposure in humans and 10 other mammals and is produced mainly at night in the dark of its kogleendokrine source. Foruden koglelegemet er både retina, Harders kirtel (hos gnavere) og det gastrointe-stinale område producenter af melatonin (Ralph, 1981, Reiter ., 1983, Raikhlin ., 1975). In addition koglelegemet both retina, Harder's gland (in rodents) and the gastrointe-mediastinal area manufacturers of melatonin (Ralph, 1981, Reiter et al, 1983, Raikhlin et al, 1975).

Steroidmetabolitter

steroidmetabolitter

Media:http://buy-steroids.org