Kortykosteroidy a alkohol

Lewis Sarett of Merck & Co. was the first to synthesize cortisone, using a 36-step process that started with deoxycholic acid, which was extracted from ox bile . [43] The low efficiency of converting deoxycholic acid into cortisone led to a cost of US $200 per gram. Russell Marker , at Syntex , discovered a much cheaper and more convenient starting material, diosgenin from wild Mexican yams . His conversion of diosgenin into progesterone by a four-step process now known as Marker degradation was an important step in mass production of all steroidal hormones, including cortisone and chemicals used in hormonal contraception . [44] In 1952, . Peterson and . Murray of Upjohn developed a process that used Rhizopus mold to oxidize progesterone into a compound that was readily converted to cortisone. [45] The ability to cheaply synthesize large quantities of cortisone from the diosgenin in yams resulted in a rapid drop in price to US $6 per gram, falling to $ per gram by 1980. Percy Julian's research also aided progress in the field. [46] The exact nature of cortisone's anti-inflammatory action remained a mystery for years after, however, until the leukocyte adhesion cascade and the role of phospholipase A2 in the production of prostaglandins and leukotrienes was fully understood in the early 1980s.

Właściciele oraz moderatorzy są zdecydowanymi przeciwnikami stosowania dopingu farmakologicznego w sporcie. Stosowanie dopingu jest nieuczciwym i niemoralnym zachowaniem. Doping jest sztucznym, nienaturalnym sposobem podnoszenia wydolności organizmu. Stosowanie dopingu jest zawsze niebezpieczne oraz niesie ryzyko utraty zdrowia a nawet życia. Czym bardziej amatorskie podejście do tego zagadnienia tym większe potencjalne ryzyko. Absolutnie nigdy nie należy stosować jakichkolwiek farmaceutyków bez konsultacji z właściwym lekarzem prowadzącym. Dział doping służy wyłącznie wymianie informacji, a informacje zawarte w nim nigdy nie mają charakteru instruktażowego i absolutnie jako takie nie mogą być traktowane. Wypowiedzi moderatorów jak i innych użytkowników działu nie są wytycznymi co do sposobów i metod stosowania farmaceutyków; chyba, że dana osoba jest znana jako lekarz właściwej specjalizacji, a jej dane zostały przez nią uczciwie podane w profilu i zweryfikowane przez właścicieli forum. Mimo to właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich doradztwo w tym zakresie (obecnie brak takich osób). Nakłanianie do stosowania dopingu jest przestępstwem i jest postrzegane przez właścicieli portalu jako skrajnie naganne, konsekwencją czego jest wykluczenie z grona użytkowników serwisu. Wszelkie ujawnione próby kupna lub sprzedaży farmaceutyków za pośrednictwem forum będą z całkowitą konsekwencją eliminowane a osoby uczestniczące w procederze i ich dane będą ujawnione organom ścigania. Uprzejmie prosimy o natychmiastowe reakcje i kontakt w przypadku napotkania na naszym forum powyższych zjawisk i sytuacji. Pomoże nam to w zachowaniu bezpieczeństwa użytkowników oraz legalności funkcjonowania forum.

Kortykosteroidy a alkohol

kortykosteroidy a alkohol

Media:

kortykosteroidy a alkoholkortykosteroidy a alkoholkortykosteroidy a alkohol

http://buy-steroids.org